řízení finančních rizik insolvenční správce

Ze své více než 10 leté praxe v řízení úvěrových rizik bankovních institucí nabízím své projektové zkušenosti z těchto oblastí:

- Implementace projektů v oblasti řízení úvěrových rizik

- Systémy včasného varování pro úvěrové angažovanosti

- Schvalovací systémy úvěrových angažovaností

- Analýza dat úvěrových portfolií

- Optimalizace procesů řízení úvěrových rizik

- Metodika řízení úvěrových rizik