řízení finančních rizik insolvenční správce

Poskytuji podporu klientům ve všech fázích insolvenčního řízení.

Poradenství věřitelům

- Předinsolvenční fáze (analýza pravdivého finančního zdraví dlužníka – health check, příprava insolvenčního návrhu)

- Insolvenční fáze před rozhodnutím o úpadku (přihlašování pohledávek, ustanovení věřitelského výboru)

- Insolvenční fáze po rozhodnutí o úpadku (zastupování ve věřitelských orgánech, asistence věřitelům a věřitelskému výboru při vyjednávání o způsobu řešení úpadku, při vyjednávání s investory během zpeněžování majetkové podstaty)

Poradenství dlužníkům

- Předinsolvenční fáze (asistence při zpracování business, finančního a krizového plánu, příprava insolvenčního návrhu, analýza možných řešení úpadku dlužníka a asistence při přípravě insolvenční strategie)

- Insolvenční fáze (poradenství při jednání s věřiteli, financujícími bankami, potencionálními investory, právníky a věřitelským výborem)

Poradenství investorům

- Asistence investorům při business due dilligence dlužníka v insolvenci