řízení finančních rizik insolvenční správce

Z kapacitních důvodů tyto služby v současnosti neposkytujeme.

 

Dobrovolná evidence subjektů (advokátů, notářů, soudních exekutorů, insolvenčních správců) poskytujících zpracování návrhu na povolení oddlužení je Ministerstvem spravedlnosti evidována zde

https://vesta.justice.cz/

 

Seznam akreditovaných osob poskytujících zpracování návrhu na povolení oddlužení je Ministerstvem spravedlnosti evidován zde

https://sako.justice.cz/