řízení finančních rizik insolvenční správce

PhDr. Pavel Körner, Ph.D.

- insolvenční správce s odborným zaměřením na oddlužení a konkurzy,

- má více než 10 leté zkušenosti z bankovnictví z oblasti úvěrového rizika - poskytování a vymáhání úvěrů, včasného varování pro úvěrové angažovanosti, řízení projektů a metodiky procesů obsluhy protistran v insolvenci,

- je absolventem Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (ies.fsv.cuni.cz),

- disertační práce mu vyšla anglicky u německého vydavatelství VDM Verlag Dr. Müller a je k zakoupení u Amazon,

- v letech 2014 až 2018 vykonával činnost insolvenčního správce samostatně jako insolvenční správce PhDr. Pavel Körner, Ph.D., IČ: 02735148,

- od roku 2018 vykonává činnost insolvenčního správce prostřednictvím společnosti AAA INSOLVENCE OK v.o.s., IČ: 29355940 (www.insolvenceok.cz) jako její ohlášený společník.

 

 

Mgr. Pavlína Körnerová

- od roku 2014 zaměstnána v kanceláři insolvenčního správce jako specialista oddlužení a návrhů na povolení oddlužení,

- je absolventkou oboru Sociální práce na Filozofické fakultě University Karlovy (ff.cuni.cz)