řízení finančních rizik insolvenční správce

Na kancelář insolvenčního správce se ve vlastním zájmu přednostně obracejte písemnou formou poštou, elektronickou poštou nebo do datové schránky. Veškerá písemná korespondence je následně založena ve spisu.

Na kancelář insolvenčního správce se telefonicky obracejte pouze ve věcech, které nesnesou odkladu a to pouze v pracovní dny od 9.00 do 12.00 a od 13. 00 do 15.00 hod. Telefonní hovory mimo tento časový úsek kancelář insolvenčního správce nepřijímá. Současně vezměte prosím na vědomí, že informace podávané telefonicky nejsou zakládány do spisu a jsou tedy pouze informativního charakteru.

Na zaslané krátké textové zprávy (SMS) kancelář insolvenčního správce nereaguje.

V korespondenci týkající se konkrétního insolvenčního řízení vždy prosím uvádějte předmětné číslo jednací.

Veškerou korespondenci prosím směřujte na adresu sídla.

 

Adresa sídla:

Masarykova 750/316

400 01 Ústí nad Labem

E-mail: spravce@koerner.cz

ID datové schránky: uned5at

IČ: 02735148